homepage
Sangean Europe BV Venlo

In oktober 2014 zijn we gestart met het ontwerpen (in samenwerking met architecten ir. G. Billekens en ir. G. Mevissen) en het vergunningstraject voor de realisatie van een nieuwbouw inclusief inrichting van een kantoorpand met aansluitende loods in Venlo-Blerick. Vanaf de aankoop van het perceel tot het inrichten van het bedrijfspand, zijn we nauw betrokken.

Dit houdt o.a. in dat we zowel financieel als bouwtechnisch advies geven, een projectplanning opgezet hebben voor de geselecteerde aannemers- en onderaannemers inzake het nieuw te bouwen bedrijfspand. Na de selectie onderhouden wij de contacten met de hoofdaannemer en onderaannemers m.b.t. de gemaakte afspraken en uitvoering conform bestek. Gedurende het hele traject ligt de directievoering bij ons en dragen wij mede zorg voor een realisatie binnen de planning en conform het pakket van eisen. Sangean_vooraanzicht Sangean_vooraanzicht_2
Sangean_bord