homepage
Monumentale woning Venlo

In september 2011 zijn we gestart met de begeleiding van de aankoop en verbouwing
van een monumentale woning in Venlo.

Dit houdt o.a. in dat we zowel financieel als bouwtechnisch advies hebben
gegeven, een planning opgezet hebben voor de onderaannemers inzake de
verbouwing van het pand en contact hebben met onderaannemers m.b.t.
prijsafspraken en werken conform planning.