homepage
Int. Bergingsbedrijf Hendriks Lottum

In oktober 2012 zijn wij gestart met de begeleiding, het ontwerpen (in
samenwerking met architect ir. G. Billekens) de vergunning aanvraag en
realiseren van de verbouwing van de showroom en de sloop/nieuwbouw van het
bestaande kantoor- opslaggedeelte. Onze taak ligt gedurende deze fase met
nadruk op het onderzoeken en aandragen van het beste ontwerp voor de prijs
gunstigste uitvoering.

Dit houdt o.a. in dat we zowel financieel- als ook bouwtechnisch advies hebben
gegeven, een planning opgezet hebben voor de aannemer- en onderaannemers inzake
de verbouwing van het pand en de directie hebben gevoerd tijdens de uitvoering
van de verbouwing. In juni 2014 is het verbouwde pand in gebruik genomen.

Hendriks_vooraanzicht_pand
Vooraanzicht
 Hendriks_balie
Entree
Hendriks_kantoor_2
Kantoor
Hendriks_kantoor
Vergaderruimte