energie
Alternatieve energieoplossingen
De maatschappelijke roep om zorgvuldiger om te gaan met fossiele brandstoffen wordt steeds nadrukkelijker. Daarom oriënteren veel moderne glastuinbouwbedrijven zich op de mogelijkheden om via alternatieve bronnen energie op te wekken, of om anders om te gaan met hun energievraag.

Graag ondersteunen wij U met het zoeken naar oplossingen, zoals;

• Ondergrondse warmte-koude opslag, aquafying
• Diepe geothermie
• Het opwekken van energie door middel van biovergisting of co-vergisting
• Het verbranden van biobrandstoffen
• Voor onze Duitse cliënten geld nog steeds een groot voordeel bij het gebruik van alternatieve brandstoffen in WKK's. (duitse "MEP-regeling" nog steeds actief)

Mela Projectbegeleiding B.V. opereert compleet onafhankelijk van welke leverancier dan ook, en is daarom de partner bij uitstek om te praten over energieoplossingen.

Wilt u hier meer informatie over? Neem gerust contact met ons op.